Een reflexzonebehandeling vindt over het algemeen twee- of driewekelijks plaats, maar kan ook vaker of minder vaak, afhankelijk van de klacht. Bij de eerste behandeling wordt een dossier van u aangelegd, waarin klachten, leefwijze, medische voorgeschiedenis, eerdere behandelingen e.d. worden opgenomen. Na ca. zes behandelingen wordt bekeken of er verandering heeft plaatsgevonden en we bespreken of er vervolgbehandelingen nodig zijn. Tenslotte wordt de therapie afgebouwd door de periodes tussen twee consulten steeds langer te maken.

Tijdens de eerste afspraak stel ik allerlei vragen (de anamnese) die een duidelijk beeld over uw gezondheid zullen geven. Aan de hand van de klacht(en), de uitkomst van de anamnese en aanwijzingen op de voet, maak ik een behandelplan. Dit bespreek ik bij het 2e bezoek. Het echte behandelen kan beginnen. De eerste keer duurt ca. 90 minuten, de vervolgbehandelingen ca. 60 minuten.

Uiteraard blijft alle informatie die u mij toevertrouwd ín het persoonlijke dossier en wordt alleen door mij ingezien. Er vindt alleen overleg plaats met andere disciplines als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.